Thăm, tặng quà Gia đình chính sách, Người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2023

Thực hiện Kế hoạch số: 605 /KH-UBND ngày 17/7/2022 của UBND thị trấn Chợ Rã về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 –27/7/2023).

Để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công và thân nhân người có công. Ngày 27/7/2023 UBND thị trấn Chợ Rã thành lập 08 đoàn thăm và tặng 57 xuất quà cho gia đình chính sách, Người có công trên địa bàn ( Xuất quà của Chủ tịch nước: 300.000đ; Xuất quà UBND thị trấn Chợ Rã: 100.000đ).

Thăm tặng quà gia đình chính sách tại Tiểu khu 2 do ông Vi Văn Dục – Phó chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn.

Thăm tặng quà gia đình chính sách tại Tiểu khu 6 do ông Lương Văn Chiến – Bí thư Đảng uỷ làm trưởng đoàn.

Thăm tặng quà gia đình chính sách tại Tiểu khu 7 do ông Sằm Văn Dưỡng – Phó chủ tịch UBND làm trưởng đoàn.

Với mục đích uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Tác giả: Đặng Quỳnh