Tổchức giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ, giao lưu văn nghệgiữa các xã,thịtrấn nhân dịp kỷniệm 78 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) Ngày 19/8/ ngày hội toàn dân bảo vệAn Ninh TổQuốc

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VĂN NGHỆ THỂ THAO