Kế hoạch truyền thanh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2024

KH truyền thanh nâng cao nhận thức CĐS (186)

Bài trướcKế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2024
Bài tiếp theoBáo cáo Cải cách Hành chính Quý I năm 2024