Kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2024

KH môi trường chuyển đổi số (76)

Bài trướcKế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế Chỉ số chuyển đổi số thị trấn Chợ Rã năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024
Bài tiếp theoKế hoạch truyền thanh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Chợ Rã năm 2024