Kế hoạch chuyển đổi số thị trấn Chợ Rã năm 2024

KH chuyển đổi số 2024 (100)

Bài trướcKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoKế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế Chỉ số chuyển đổi số thị trấn Chợ Rã năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024